HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

future times - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Future Times lyrics

Future Times lyrics

In the fountains of the Universe : Set time in accord
Sits the boychild Solomon : Ever turning round and round
In the cities of the Southern Sky : Set points Universe
Dreams he of glory : Pulsating round and round
Future times will stand and clearly see : Highest dancing
Of the course of innocence : Drifting drifting

See it all
See it all
Till tomorrow
See it all
See it all
Till tomorrow

Future times will stand and clearly smile
Of the course of innocence

Dantalion will ride again : Raging forth underland
The course of evils standing straight : Grind to grind
Hot metal will abound the land : Churning out shout
As the form regards our blazing hand :
Future times will stand and clearly see :
Of the course of innocence :

One the word will enter all our hearts
Two the duel will alter them
Three jewels countenance divine away delight away
Four the fight to free the land
Five the islands of Arabia
Six the tears that separate
Six the tears that separate


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.