HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

everydays - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Everydays lyrics

Everydays lyrics

Look at the sad goodbyes
Everydays are killing time
Sun coming up outside
No men are born this time
Saturday*s child stays home
Nothing to say So long

Well, well, well,
Another day
Well, well, well,
Another day ...day ...day

Grocery store
Ten bucks
Just making change for plastic cherries
Up in a tree, jaybird
Looking at me, no word
Everyone looks
We can*t see
We can't be ignored easily

Well, well, well,
Another day
Well, well, well,
Another day

Soft within the wayward things
Like ecstacy
The sound of trees
Most anything
What a baby sees

Beautiful face, alright
Many a place, outta sight
Old woman there with red shoes
One million balloons, all used
Drive over hills, forget your fear
Getting it out of second gear

Well, well, well,
Another day
Well, well, well,
Another day


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.