HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sweet dreams andersonfoster 348 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Sweet Dreams (Anderson/Foster) (3:48) lyrics

Sweet Dreams (Anderson/Foster) (3:48) lyrics

Sweet dreams can solve the future,
Sweet dreams provide the past.
Sweet things within your makeup;
These things will always last,
These things will make
Sweet dreams of conversation,
Sweet dreams of love affection.
Sweet words within your makeup;
Sweet words of things to

Come on and write your letter,
You know it will be better anyhow.
You're gonna laugh again,
You're gonna smile again,
You're gonna love again.

Sweet dreams are born inside you,
Sweet dreams are born to last.
Sweet thoughts within your makeup;
These thoughts will always last,
These thoughts will always last.

Come on and write your letter,
You know it will be better anyhow.
You're gonna laugh again,
You're gonna smile again,
You're gonna love again.

Sweet dreams can solve the future,
Sweet dreams provide the past.
Sweet dreams can solve the future,
Sweet dreams provide the past.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.