HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ive seen all good people i your move - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
I've Seen All Good People I Your Move lyrics

I've Seen All Good People I Your Move lyrics

I've seen all good people turn their heads each day
so satisfied I'm on my way.
I've seen all good people turn their heads each day
so satisfied I'm on my way.

Take a straight and stronger course to the corner of your life.
Make the white queen run so fast she hasn't got time to make you a
wife.

'Cause it's time, it's time in time with your time and its news is
captured
For the queen to use.
Move me on to any black square,
Use me any time you want,
Just remember that the goal
'Sfor us to capture all we want, anywhere,
Yea, yea, yea.

Don't surround yourself with yourself,
Move on back two squares,
Send an Instant Karma to me,
Initial it with loving care
Don't surround
Yourself. 'Cause it's time, it's time in time with your time and its
news is captured
For the queen to use.
Diddit diddit diddit diddit diddit diddit diddit didda.
Diddit diddit diddit diddit diddit diddit diddit
Didda.
Don't surround yourself with yourself,
Move on back two squares,
Send an Instant Karma to me,
Initial it with loving care

Don't surround
Yourself with yourself.
Don't surround yourself.

Send an Instant
Karma to me. Don't surround yourself.

'Cause it's time, it's time in time with your time and its news is
captured
For the queen to use.
Diddit diddit diddit diddit diddit diddit diddit didda.
Diddit diddit diddit diddit diddit diddit diddit didda.
Diddit diddit diddit diddit diddit diddit diddit didda.
Diddit diddit diddit diddit diddit diddit diddit didda.

'Cause it's time, it's time in time with your time and its news is
captured.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.