HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a venture anderson 316 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
A Venture (Anderson) (3:16) lyrics

A Venture (Anderson) (3:16) lyrics

Once a peaceful man laid his old head down by a river,
Thought about his childhood life, his father and forgiver,
Couldn't hide away, hide away.
He controlled the horses with a handclap or a whisper,
Drink he couldn't combat but he knew he was no sinner,
Couldn't hide away, hide away.

He told all his sons of all the antics of adventure,
Then he told another one who drove himself to drink
Not to hide away, hide away.

Better men have realized alone is not a venture,
A decent man would realize alone is not a venture,
Just to hide away, hide away.

He told all his sons of all the antics of adventure,
Then he told another one who drove himself to drink
Not to hide away, hide away.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.