HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

nine voices longwalker 320 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Nine Voices (Longwalker) (3:20) lyrics

Nine Voices (Longwalker) (3:20) lyrics

Anderson/Squire/Howe/White/Sherwood/Khoroshev

On a beach
North Africa
Nine tribesmen stand alone
Waiting for a distant call
Waiting for the world to answer
Thru' the night of a thousand stars
Encircled by the light
They began to sing a new song
Of forces that surround us

Nine voices
This dialogue
Nine voices
Singing as one
Nine voices
This dialogue
Nine voices

When the sun came up they sang
As the perfect calendar says
Each had the power of people
Speaking new languages
They gave forgiveness meaning
New ways of letting go
Each child is born for greatness
With forces that surround them

This voice
This dialogue
This voice
Singing as one
Nine voices
This dialogue
Nine voices
Singing as one
His voices
This dialogue
This voices
Singing as one

Nine voices
Nine voices
Nine voices
Nine voices


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.