HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

endless dream iii endless dream - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Endless Dream Iii: Endless Dream lyrics

Endless Dream Iii: Endless Dream lyrics

So take your time
Look round and see
The most in time,
Is where you're meant to be
For you are light
Inside your dreams
For you will find,
That it's something
That touches me.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.