HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

walls 452 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Walls (4:52) lyrics

Walls (4:52) lyrics

Don't you know it's my way out
To be on my own.
When I feel like crying out
I do it best alone.
Can you give me love and
Protection to shield my heart.
All the fear I feel from doubt
Is tearing me apart.
I wanna love, I wanna give,
I want to find another way to live.
Another shout, another cry,
And the walls come tumbling down.

Don't you know there's no way out;
Your pain's your own,
And the more we scream and shout
The more we feel alone.
I can feel my anger rising-
Am I to blame?
And I'm not gonna keep it inside me.
Do you feel the same?

I wanna love, I wanna give,
I want to find another way to live.
Another shout, another cry,
And the walls come tumbling down.
And I'm calling you.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.