HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

somethings coming 759 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Something's Coming (7:59) lyrics

Something's Coming (7:59) lyrics

Could be

Who knows?

There something due any day

I will know right away

Soon as it shows

It may come cannon-ballin* down from the sky

Gleam in its eye

Bright as a rose

Who knows?

It*s only just out of reach

Down a block, on the beach

Under a tree

I got a feeling there*s a miracle due

Gotta come through

Coming to me

Could it be

Yes it could

Something*s coming

Something good

If I can wait

Something*s coming

I don*t know what it is

But it is

Going to be great

With a click

With a shock

Bell will jingle

Door will knock

Open the latch

Something*s coming

I don*t know what it is

But it is

Going to be great

Around the corner

A-whistlin* down the river

Come on deliver

To me

To me

Could be

Who knows?

There something due any day

I will know right away

Soon as it shows

It may come cannon-ballin* down from the sky

Gleam in its eye

Bright as a rose

Who knows?

It*s only just out of reach

Down a block, on the beach

Under a tree

I got a feeling there*s a miracle due

Gotta come through

Coming to me

To me

Tonight, Tonight

Won*t be just any night

Tonight there will be no morning star.

Tonight.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.