HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

astral traveller 602 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Astral Traveller (6:02) lyrics

Astral Traveller (6:02) lyrics

And in the ruins
Caught in the noose around me,
Glasses tell lies.
Wondering when
To do it again of another
Flying to the sky,
Somewhere flying high.
Astral trav'ller,
Leaving without her,
Wond'ring where lives go;
In and out the valley below.

Once in the air,
We could expect a great respect in being.
(Astral trav'ller.)
Memories fly
Over the sky, and oh, the
Sight's worth seeing,
Just believin'.
Astral trav'ller,
Leaving without her,
Wond'ring where lives go;
In and out the valley below.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.