HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

from the balcony 243 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
From The Balcony (2:43) lyrics

From The Balcony (2:43) lyrics

Now I've heard you singing
Dreaming that you know me well
Let me tell you far away
Looking down on you

If you know my spirit
Always shall you know me now
Singing is your pleasure
Looking down on you

Now I hear you singing
Saying that you know me well
Take me to your promise
New state of mind

Now I feel you sighing
Saying that you understand
Feeling all the power
Looking down on you

You know that I would be
The one who waits forever
You know that someday we will find
A way to share our love

Now I hear you singing
Dreaming that you know me well
Let me tell you far away
New state of mind


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.