HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

man in the moon 441 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Man In The Moon (4:41) lyrics

Man In The Moon (4:41) lyrics

I am the man in the moon
And I hope to shine upon you very soon
Waiting in the night
To bathe you all in moonlight
I am the man
I am the man in the moon

Silently revolving
Wandering through the heavens above
On my own

Round and round and round I go
When I stop no one will know

I am a creature of the night
And I hope to come and she'd a little light
Although the universe our teacher
I remain the central feature
I am the man
I am the man in the moon

Round and round and round I go
When I stop no one will know

Silently revolving
Wandering through the heavens above
On my own

I am the man in the moon
Round and round
And I hope to shine upon you very soon
Round and round
Waiting in the night
To bathe you all in moonlight
I am the man
I am the man in the moon

Round and round and round I go
When I stop no one will know

Round and round and round I go
When I stop no one will know

Round and round and round I go
When I stop no one will know

Round and round and round I go
When I stop no one will know

It's that old devil moon
It's that old devil moon


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.