HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

universal garden 616 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Universal Garden (6:16) lyrics

Universal Garden (6:16) lyrics

We go sailing down the calming streams
Drifting endlessly by the bridge
To be over
We will see
To be over
Do not suffer through the game of chance that: plays
Always doors to lock away your dreams
Think it over
Time will heal your fear
Think it over
Balance the thoughts that release within you
Childlike soul dreamer one journey
One to seek and see in every light do open
True pathways away
Carrying closer go gently
Holding doors will open everyway
You wander true pathways away
After all your soul will still surrender
After all don't doubt your part
Be ready to be loved


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.