HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the giving things - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
The Giving Things lyrics

The Giving Things lyrics

That talk is just a worry and a worry in a manThat life is just a worrying and getting in a messThat deal is just awakening his spirit to be giving himThe pleasure of the giving things withinThis day is of a meeting of the manner to be borneAnd like a ship you come safely to the shore of love eternal


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.