HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

be the one i the one - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Be The One I: The One lyrics

Be The One I: The One lyrics

Never underestimate the loving
How we intertwine our very soul
How we fill eachother's spaces to lose control
When you're talking be the children
Who stand on solid ground
Never underestimate the giving that will bring you around
I'll be there, to bring you this love in the morning
I'll be there, to bring you the stars at night
I'll be there, just waiting to hear you singing

Never underestimate a giver
The gift of love will surely be
When you're asking for the secret to set you free
When you're talking to the friendship
That love of higher self
This gift of love is the answer to all your doubts

Be the one, giving in to love
Never let the good in life desert you
Be the one, giving in to love
Never let the fools destroy your dreams
Be the one, giving in to love
I can dream myself every minute
So how did we become, masters of limitation?

I'll be there, I'll be there, I'll be there
To make it right for you

Giving in, giving in to love
It's the balance of this everyday feeling
Giving in, giving in to love
Without love our dreams become illusion
Giving in, giving in to love
I can hear you singing every minute
So you can sing the song, and see the truth


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.