HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

south side of the sky andersonsquire 804 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
South Side Of The Sky (Anderson/Squire) (8:04) lyrics

South Side Of The Sky (Anderson/Squire) (8:04) lyrics

A river a mountain to be crossed
the sunshine in mountains sometimes lost
around the south side so cold that we cried
were we ever colder on that day a million miles away
it seemed from all of eternity

Move forward was my friends only cry
in deeper to somewhere we could lie
and rest for the day with cold in the way
were we ever colder on that day a million miles away
it seemed from all of eternity

The moments seemed lost in all the noise
a snow storm a stimulating voice
of warmth of the sky of warmth when you die
were we ever warmer on that day a million miles away
we seemed for all of eternity

The sunshine in mountains sometimes lost
the river can disregard the cost
and melt in the sky warmth when you die
were we ever warmer on that day a million miles away
we seemed from all of eternity


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.