HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

long distance runaround 333 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Long Distance Runaround (3:33) lyrics

Long Distance Runaround (3:33) lyrics

Long distance run around
long time waiting to feel the sound
I still remember the dream there
I still remember the time you said goodbye
did we really tell lies
letting in the sunshine
did we really count to one hundred

Cold summer listening
hot colour melting the anger to stone
I still remember the time you said goodbye
did we really tell lies
did we really count to one hundred


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.