HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Classic Yes lyrics - Yes lyrics

Heart of the Sunrise (10:32) lyrics

Love comes to you and you follow
Lose one on to the Heart of the Sunrise
SHARP-DISTANCE
How can the wind with its arms all around me

Lost on a wave and then after
Dream on on to the Heart of the Sunrise
SHARP-DISANCE
How can the wind with so many around me
lost in the city

Lost in their eyes as you hurry by
Counting the broken ties they decide
Love comes to you and then after

Yours Is No Disgrace (9:41) lyrics

Yesterday a morning came, a smile upon your face.
Caesar's palace, morning glory, silly human race,
On a sailing ship to nowhere, leaving any place,
If the summer change to winter, yours is no disgrace.

Battleships confide in me and tell me where you are,
Shining, flying, purple wolfhound, show me where you are,
Lost in summer, morning, winter, travel very far,

Long Distance Runaround (3:33) lyrics

Long distance run around
long time waiting to feel the sound
I still remember the dream there
I still remember the time you said goodbye
did we really tell lies
letting in the sunshine
did we really count to one hundred

Cold summer listening
hot colour melting the anger to stone
I still remember the time you said goodbye
did we really tell lies
did we really count to one hundred

The Fish (Schindleria Praematurus) (2:35) lyrics

(Chris Squire)Schindleria praematurusSchindleria praematurusSchindleria praematurusSchindleria praematurus

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.