HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Sevdigim Sarkilar lyrics - Yasar lyrics

Sessiz Gemi lyrics

Artýk demir almak günü gelmiþse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuþ gibi sessizce alýr yol
Sallanmaz o kalkýþta
Ne bir mendil ne de bir kol

Birçok giden, memnunki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
Biçare gönüller

Senden, Benden, Bizden lyrics

Hiçbir zaman affetmedin beni
Ben ne çok sevdim seni
Herkese bahset senden, benden, bizden

Defalarca sordum sana neden
Cevap vermedin içten
Herkese bahset senden, benden, bizden

Eðer dans etmek istersen
Kýrýk kalpler salon'unda
Bana hiçbir zaman dönme
Arkadaþça ya da dostça

Beni gerçekten sevdiysen söyle

Bir Günah Gibi lyrics

Bir sayfa kopuyor zamandan
Ayrýlýrken sen yanýmdan
Bu aþkýn daha en baþýndan
Korkuyordum ben sonundan

Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Aðlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim

Ne bugün ne de yarýndan
Beklediðim ne kaldý

Hatýralar Hayal Oldu lyrics

Ben uzaklarda hasretle inlerken
Ben ümit dolu bir haber beklerken
Duydum ki artýk beni unutmuþsun
Sen hergün bir baþka dala konmuþsun

Hiç þimdi anladým beni sevmedin
Ben uðruna senin neler vermedim
Yok bir daha aldatamazsýn
Herþey bitecek mani olmazsýn

Bak hatýralar hayal oldu

Vakit Yok, Gemi Kalkýyor lyrics

Geç kalacaksýn hiç yok zaman
Düþünme sakýn olma piþman
Yalnýz kalamaz hiçbir yaratýk
Vakit yok gemi kalkýyor artýk

Bu gemide ah bende olsaydým
Açýk denizlere yol alsaydým
Výz gelirdi herþey inan bana
Yerter ki ben sana varsaydým

Sormuyor musun kendi kendine

Benim Bütün Rüyalarým Seninle lyrics

Benim bütün rüyalarým seninle
Her sabah uyanýrsýn benimle
Sen beni hatýrlarsýn þarkýlar yazardý dersin
Seneler sonra yine

Benim bütün rüyalarým seninle
Her sabah uyanýrsýn benimle
Sen beni hatýrlarsýn þarkýlar yazardý dersin
Aklýnda öyle kalsýn

Kadýným lyrics

Eþyalar toplanmýþ seninle birlikte
Anýlar saçýlmýþ odaya her yere
Sevdiðim o koku yok artýk bu evde
Sen
Kýyýda köþede gülüþün kaybolmuþ
Ne olur terketme yalnýzlýk çok acý
Bu renksiz dünyayý sevmiþtik birlikte

Sen kadýným

Boþ Sokak lyrics

Hiç niyetim yoktu
Ben maziye
Dönüp seni anýp, düþünmeye
Eski bir þarkýnýn o an birden
Geldiðini duydum penceremden

Koþtum birden çoþtum baktým hemen
Seni aradým hep penceremden
Gözlerimde yaþlar birden çoþtu

Fakat ne yazýk ki sokak boþtu

Her Yerde Kar Var lyrics

Heryerde kar var
Kalbim senin bu gece
Heryerde kar var
Kalbim senin bu gece
Belki gelirsin sen
Bakarken pencereden
Gözler yalnýz özler
Karda senden izler

Yürümek karda zordur
Gelirsen bak aþk budur
Dönsen köþeden þöyle
Þarký söylerim böyle

Yaðma kar dur artýk
Bak buz oldu kalbim

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.