HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mazim de240il - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Mazim Deðil lyrics

Mazim Deðil lyrics

Eskidim kendim kadar
Kapandý tüm kapýlar
Geçip giden zamanlar
Artýk gözümde deðil
Savruldum yýllar yýlý
Aðlattým bulutlarý
Þu hayatýn kahrýný
Çeksem de lüzum deðil
Resimler mi karýþmýþ
Bu benim mazim deðil
Aynalar mý buruþmuþ
Bu benim yüzüm deðil


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.