HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

g246zler ayn253 sen - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Gözler Ayný Sen lyrics

Gözler Ayný Sen lyrics

Kalp kuþum atýþý senden sorulur
Halâ þu gönlümün
Uçma kon güzel kuþum dem vurulur
Halâ sevdan konusu dost meclisimin
Ya gel benim ol
Ya da git acýný yaþat
Sözler hayli çýkmazlarda
Söz ver haydi sen
Dün birini gördüm yolda
Gözler ayný sen
Bizler ayný kalmadýk ki
Hayat deðiþirken
Ben birini sevdim ama
Gözler ayný sen
Sevmek birþeyi sevmektir sen kadar
Aþký bana yanlýþ öðretmiþ kader


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.