HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

beni unutma - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Beni Unutma lyrics

Beni Unutma lyrics

Çok istiyorum çok istiyorum
Bak gülümsüyorum
Özene bezene sana topluyorum
Kýr çiçeklerini
Yýk perdeleri viran eylemeli
Sonunu biliyorum
Yinede dönüyorum aþkýnla dönüyorum
Ben sana pervane
Beni sevdiðine say geçen yýllarý
Bir aþkýn rakamý
Unut aþkým öbür sayýlarý
Bir beni unutma
Ýki beni unutma
Üç beni unutma
Yok istiyorum yok istiyorum
Aþka benim diyorum
Sanane kimene yine topluyorum
Kýr çiçeklerini
Onu ben bilirim sana sormuyorum
Vur çiçeklerimi
Gücümü biliyorum aþk mý deniyorum
Bundan sanane
Beni sevdiðine say geçen yýllarý
Üç Allah'ýn hakký
Unut aþkým öbür sayýlarý


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.