HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

aldan253r253m - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Aldanýrým lyrics

Aldanýrým lyrics

Bu bir yalan bu bir ceza
Bu bir talan gönlüm bu bir veda
Ne bir tavýr ne bir eda
Tutup savur gönlüm bu son elvada
Hatýrlarým hiç gidemem deðiþini
Hatýrlarým erken ölürüm deðiþini
Aldanýrým ben zaten gülüþüne, ahh gülüþüne
Aldanýrým gülüþüne
Bu bir yalan bu bir ceza
Bu bir talan gönlüm bu
Bu son elveda aþk deðil ceza
Ne bir tavýr ne bir eda
Savur savrul gönlüm bu bu son elveda
Aldanýrým ben sana
Bu her mevsim söyler misin?
Mecbur eden buna yar sen misin?
Soran beni yarým bulur
Sen bir tek gül ey yar tamam olur
Hatýrlarým hiç gidemem deðiþini
Hatýrlarým erken ölürüm deðiþini
Aldanýrým ben zaten gülüþüne, ahh gülüþüne
Aldanýrým gülüþüne
Bu bir yalan bu bir ceza
Savur savrul gönlüm bu son elveda
Aldanýrým ben sana


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.