HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ah sen - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Ah Sen lyrics

Ah Sen lyrics

Gül sevince anladým ki
Çabuk soluyormuþ ah
Ben seni gül saymadým ki
Neden acýyor eyvah kalbim
Sen gittiðinden beri ah sen
Geri geri aldým saatleri ben
Seni seni býrakmam diye gel
Deli gibi bozdum sen gideli
Gül gülünce aþkým aþkým
Akýl düþüyor güle
Bak sana ben güller aldým
Ama soluyor nafile ahh
Sen gittiðinden beri ah sen
Geri geri aldým saatleri ben
Seni seni býrakmam diye ben
Deli gibi bozdum sen gideli
Öyle bir saat tuttum ki içimden
Ne kadar gelmesende o kadar daha var ama
Öyle akýl almaz geçmiþti ki günler
Birine gider gelmezsen eðer


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.