HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Masal lyrics - Yasar lyrics

Mazim Deðil lyrics

Eskidim kendim kadar
Kapandý tüm kapýlar
Geçip giden zamanlar
Artýk gözümde deðil
Savruldum yýllar yýlý
Aðlattým bulutlarý
Þu hayatýn kahrýný
Çeksem de lüzum deðil
Resimler mi karýþmýþ
Bu benim mazim deðil
Aynalar mý buruþmuþ

Ah Sen lyrics

Gül sevince anladým ki
Çabuk soluyormuþ ah
Ben seni gül saymadým ki
Neden acýyor eyvah kalbim
Sen gittiðinden beri ah sen
Geri geri aldým saatleri ben
Seni seni býrakmam diye gel
Deli gibi bozdum sen gideli
Gül gülünce aþkým aþkým
Akýl düþüyor güle

Aldanýrým lyrics

Bu bir yalan bu bir ceza
Bu bir talan gönlüm bu bir veda
Ne bir tavýr ne bir eda
Tutup savur gönlüm bu son elvada
Hatýrlarým hiç gidemem deðiþini
Hatýrlarým erken ölürüm deðiþini
Aldanýrým ben zaten gülüþüne, ahh gülüþüne

Beþ Dakika Bekle Git lyrics

Sen Ýstinye'de bekle ben burdayým
Ýçimde köpek gibi havlayan yanlýzlýðým
Çünkü ben burdayým karanlýktayým
Belki gelemem beþ dakika bekle git
Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor
Þarabým bütün ekþi suyum soðuk
Yanýmda olmadýn mý seni daha bir seviyorum

Gözler Ayný Sen lyrics

Kalp kuþum atýþý senden sorulur
Halâ þu gönlümün
Uçma kon güzel kuþum dem vurulur
Halâ sevdan konusu dost meclisimin
Ya gel benim ol
Ya da git acýný yaþat
Sözler hayli çýkmazlarda
Söz ver haydi sen
Dün birini gördüm yolda
Gözler ayný sen

Sevda Yükleri lyrics

Günün birinde olacak gönül birinde duracak
Günün birinde ben günün birinde sen
Günün birinde herkes sevdalar kuracak
Ne kadar yaþanýr dersende
Sevmeden yaþanýr dersende
Gemiler bile gidemez olurlar
Sevdasýz yola çýkmýþlarsa
Günün birinde ben sen
Günün birinde biz siz

Yapraðýn Kaderi lyrics

Aðlayan gözlerinden ben mi damlýyorum
Süzülüp akan yoksa ben miyim
Belki çok sonbaharlý bir özlem bu
Yapraðýn kaderi düþmekmiþ
Gözbebeklerinden martýlar uçuyor
Ýçinde beyaz bir hüzün uluyor
Vazgeçmek elimde deðil gerisi boþ

Acýtmýyor Sevdan lyrics

Ellerimin altýndan kayýp giden zaman
Gözlerimi diktim yoluna geliyor musun?
Eridim yandým mumlar gibi geçiyor zaman
Gözlerimi diktim yollarýna dönüyor musun?
Dönüyor aman baþým duman
Batýyor ama acýtmýyor senin sevdan
Gittiðinde yazdý sonbahar geçti
Ve bütün mevsimler

Masal lyrics

Burkar içimi bir sýzý, bir sýzý içim boðulur
Sanki peri padiþahýnýn kýzý
Bu kadar naz sabýr kalmaz
Etme ne olur
Sarkar içime bir hasreti içimde durur
Sanki anka kuþu musun mübarek
Kavurup kasýp sýrra kadem basýp
Gitme ne olur
Masal bu ya oldu ya
Cezbime tutuldu ya kaçma

Beni Unutma lyrics

Çok istiyorum çok istiyorum
Bak gülümsüyorum
Özene bezene sana topluyorum
Kýr çiçeklerini
Yýk perdeleri viran eylemeli
Sonunu biliyorum
Yinede dönüyorum aþkýnla dönüyorum
Ben sana pervane
Beni sevdiðine say geçen yýllarý
Bir aþkýn rakamý

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.