HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Esirinim lyrics - Yasar lyrics

Hoþçakal Gözbebeðim lyrics

Bülbülde gam ben de hazan
Selvi endam sendeydi güzel
Ah bu ne gam bu ne siyah
Seyr-ü sefalar sendeydi güzel
Ellerimdin benim
Kollarýmdýn sen ah
Simdi ben neye neyle sarýlacaðým
Hoþçakal gözbebeðim
Hoþçakal gözbebeðim
Hoþçakal yaz güneþim
Hoþçakal

Seni Ezbere Aldým lyrics

Yüreðinin sesinden aþkýnýn sesinden
Sýcacýk nefesinle bana bir þarký söyle
Yüreðin nerelerde sesin nerelerde
Aþkýmýz dillerde bitemez bitti derler olsun
Aþkýn bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldým silemezler
Anýyor musun bak bir zamanlar
Seni sevmiþtim biliyorsun

Þarkýlar Güzelse Hala lyrics

Kýyamet kopsa unutamazsýn
Unutamazsýn artýk
Bir kere sevmiþsin ne denir sana
Ne denir sana artýk
Hangi pencereye baksan onu görürsün
Onu görürsün artýk
Hangi limana demir alsa gemiler
Ona uðramadan edemez
Þarkýlar güzelse hala
Hala sarýysa mimozalar
Onu unutamadýðýn içindir

Hasret Ayazlarý lyrics

Bana bir söz yeterdi
Aþka hüzün eserdi
Þahidim iþte þu denizdi
Yeminle içerim þimdi
Denizleri derinleri
Hasret ayazlarýnda
Yanýyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
Sorma yakýyor
Ýki dað bir ayaz
Ve sen içimde biraz
Olmasan olmuyor
Yokluðun dolmuyor
Hasret ayazlarýnda

Esirinim lyrics

Beni yar beni yar
Beni yarin kollarýnda býrak
Bizi aþk anlar
Sen kendi yeni aþklarýna bak
Dile kolay yýllar
Beni ilk yýllarýnda býrak
Eski anýlardan
Söyle elimizde baþka ne var
Yoksun ya
Dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden kesilirim yar
Su boynuma dar aðacý

Bela Sevdan lyrics

Akþam oldu þehrimde
Penceremde kuþlar göründü
Bir yaþlý hayal gözlerimde
Gözlerimi yaþlar bürüdü
Çilem dolmuyor
Giden dönmüyor
Çalan olmuyor kapýmý
Aðlamaktan kurudu gözlerim
Aðlýyorum neydim ne haldeyim
Hatýrlarsan býraktýðýn yerdeyim

Nazlý Kýz lyrics

Her þey gelip geçiyor
Hayat demir tavýnda
Baþýmdan neler geçti
Henüz erken yaþýmda
Olmaz dediðim oldu
Olur dediðim olmaz
Bir sen varsýn gel etme
Gitme nolur sabrým az
Nazlanma nazlý kýz
Yaralarým azdý kýz
Yetmez mi az mý kýz
Öldürmen farz mý kýz

Sebepsiz Fýrtýna lyrics

Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fýrtýna
Kardeþidir umut aþkýn
Kalan elinde avucunda
Fýrtýnalardan kurtar beni ya
Batýrma gemilerimi
Umutlar aþkýn teknesi ya
Umutlarým tükendi
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarýna

Onbiray lyrics

Yýllardan yollardan
Yabancý kollardan gel
Bin kere tövbe etsen
Bin kere bozsan yine gel
Yýllardan yollardan
Yabancý kullardan bil
Etme bulma dünyasý
On beþ yaþ rüyasý deðil
Sana bir ay bana bir ay
Yetmez gülüm on bir ay
O birayý tut da gülüm
On bin aydan say
Benim sevdam bana kolay

Kuþlar lyrics

Sensiz olmadý ellerime kelepçe
Vurdun kalmadý ayrýlýða gerekçe
Nasýl ki evlerin odalarý varsa
Nasýl ki kuþlarýn yuvalarý varsa
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açýþýmla
Döndüm dolaþtým ellerine

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.