HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

koy beni g246zlerine - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Koy Beni Gözlerine lyrics

Koy Beni Gözlerine lyrics

Gözlerindi ilk içimi çeken
Yemyeþil sýcacýk bakýþýn
Gözbebeklerimde binlerce seni buluyorum
Göz görüpte gönül sevince her gece sana uyuyorum
Döndüm sýrtýmý acý ezgilere
Sadece seni dinliyorum
Bir deniz gibisin bende
Sakla beni derinliðinde
Koy beni gözlerine


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.