HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

k246r b253231ak - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Kör Býçak lyrics

Kör Býçak lyrics

Bir gün artý bir gün daha
Bir günahtý her gün daha
Bir gün aktý gözyaþlarým
Durmadý durmadý
Yemin olsun bir gün daha
Dedim olsun bir gün daha
Senede bir gün daha
Olmadý Olmadý
Önlerime duvarlar örseler
Kara sevdam her gün öldürseler
Kör býçaðým kimseleri kesemem
Ben yine beni yine teninle bileseler
Gözlerimi kor demirle delseler
Üzerimi toprakla örtseler
Saplý durur rengi gözlerinin
Sana kayar sana kaçar yine deli aklým benim


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.