HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

gel benimle - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Gel Benimle lyrics

Gel Benimle lyrics

Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerimi bir parça aþkla deðiþtir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüþtür
Býrak dudaklarýndan benler okunsun
Býrak ellerim saçlarýna dokunsun
Býrak kulaklarýmda sesin uðulsun
Býrak ellerim þaçlarýna dokunsun
Söz veriyorum
Her þey çok güzel olacak
Sadece sen ve ben


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.