HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

g252nahs253z - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Günahsýz lyrics

Günahsýz lyrics

Aþkýnýn her zerresi dolaþýrda
Rüzgarla döner kar taneli baþýmda
Ah sen varlýðýnda yok
Yokluðunda yar olansýn
Yar olansýn yar
Sana hüda günahlarý yazmasýn
Bana seni seni yar diye yazsýn
Aþkýmý ser sefil yaþarýmda
Kuþlarda döner her bahar oluþunda
Ah sen bu baharda yok
Bu bahar da çok uzaksýn
Ah günahsýz kal
Sana hüda günahlarý yazmasýn
Bana seni seni yar diye yazsýn
Bu kýþ bu yaz bu her mevsim
Baþýmda aþk seninki olsun


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.