HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

cezayir menek254esi - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Cezayir Menekþesi lyrics

Cezayir Menekþesi lyrics

Yine kar yaðýyor sokaklara
Sana yar yol bulamýyorum
Dinlenmiyor þu gönlümün kavuþmak endiþesi
Gözlerin Cezayir menekþesi
Ýmdat yine mi yol
Ýmdat yine mi kar
Ýmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
Yaptýðýn cezaya girer senin
Gün olur her alev küllenir
Küllenmiyor þu yangýnýn büyüyor hay aksi
Gözlerin Cezayir menekþesi
Su yaðan karlar gönlümün ceza-i müeyyidesi
Gözlerin Cezayir menekþesi


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.