HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Divane lyrics - Yasar lyrics

Koy Beni Gözlerine lyrics

Gözlerindi ilk içimi çeken
Yemyeþil sýcacýk bakýþýn
Gözbebeklerimde binlerce seni buluyorum
Göz görüpte gönül sevince her gece sana uyuyorum
Döndüm sýrtýmý acý ezgilere
Sadece seni dinliyorum
Bir deniz gibisin bende
Sakla beni derinliðinde
Koy beni gözlerine

Kör Býçak lyrics

Bir gün artý bir gün daha
Bir günahtý her gün daha
Bir gün aktý gözyaþlarým
Durmadý durmadý
Yemin olsun bir gün daha
Dedim olsun bir gün daha
Senede bir gün daha
Olmadý Olmadý
Önlerime duvarlar örseler
Kara sevdam her gün öldürseler

Günahsýz lyrics

Aþkýnýn her zerresi dolaþýrda
Rüzgarla döner kar taneli baþýmda
Ah sen varlýðýnda yok
Yokluðunda yar olansýn
Yar olansýn yar
Sana hüda günahlarý yazmasýn
Bana seni seni yar diye yazsýn
Aþkýmý ser sefil yaþarýmda
Kuþlarda döner her bahar oluþunda

Yaz Bitti lyrics

Yaz bitti aþýklar þehre döndüler
Yarýda kaldý sabah biten geceler
Daha vardý yaþanacak tatlý günler
Yaþanamadý erkenden bittiler
Yazacaðým caným dendi dolu gözler
Alýndý birer birer adresler
Ya kalem bitti ne naz
Bu yalan gibi biraz
Ya istilada kalpler sessiz

Kumralým lyrics

Hüzünler baþýma vurdu yine
Sevginin çýkmaz yollarýnda senin dolaylarýnda
Sana dair hasretim yüzyýllardan kalma
Aklýmý kaçýrýyorum bu cinnet akþamlarýnda
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralým için sýzlamaz mý

Cezayir Menekþesi lyrics

Yine kar yaðýyor sokaklara
Sana yar yol bulamýyorum
Dinlenmiyor þu gönlümün kavuþmak endiþesi
Gözlerin Cezayir menekþesi
Ýmdat yine mi yol
Ýmdat yine mi kar
Ýmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
Yaptýðýn cezaya girer senin
Gün olur her alev küllenir

O'nun Vedasý lyrics

Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mý
Bana bunlarý o ellerle mý yazdýn
Ah yeniden baþlamalý dersen
Zamaný var bekle beni dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mý
Zaman geçmiyor zaman yalan mý
Yine karþýlaþýrýz dünya küçük

Bir Tanem lyrics

Bir tanem seni görmeye görmeye görmeyi özledim
Çið tanem seni boþyere üzmüþüm sonradan anladým
Bir tanem seni özleye özleye kalbimi avuttum
Çið tanem seni söyleye söyleye kendimi unuttum
Bir tanem beni sor beni bul
Bir tanem gönül sana köle kul

Gel Benimle lyrics

Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerimi bir parça aþkla deðiþtir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüþtür
Býrak dudaklarýndan benler okunsun
Býrak ellerim saçlarýna dokunsun
Býrak kulaklarýmda sesin uðulsun
Býrak ellerim þaçlarýna dokunsun

Divane lyrics

Hele bir anla aþký zamanla
Kýþlar bahara döner gibidir
Var mi dünyada askýndan baþka
Yandý derken söner gibidir
Her derdime yar ortaðým olda
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Kar mý dünyada bin yýl yaþansa
Yokluðunda cehennem gibidir
Sana yine muhtacým
Gel benim baþtacým yar

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.