HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ya240mur - Yalin

Play Video Music Play
Lyric: »
Yaðmur lyrics

Yaðmur lyrics

Kýþla yaz gibiydik
Sen kar tanesi ben güneþ
Çözmek zor bu buzlarý
Yalvarsam ne fark eder
Çocukça kavgalar bunlar mazeretler
Sebebimiz olmuþ yabancý gözler

Kýþla yaz gibiydik
Hep aramýzda bir yarýþ
Belki sen birinci ya da ben ne fark eder
Çocukça kavgalar bunlar mazeretler
Sebebimiz olmuþ yabancý gözler

Bir küçük yaðmur damlasý kadar
Deðerim yok mu sende
Güz ayrýldýðýmýz gündür
Kimbilir kaçý bitmiþ
Göz yaþý yok bende


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.