HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

seviyorum - Yalin

Play Video Music Play
Lyric: »
Seviyorum lyrics

Seviyorum lyrics

Resim resim hayatýn her aný
Yastýða deðdiðinden beri baþým
Gözümün önünde her kare ve sen

Yalan yanlýþ kavgalar isyaným
Elime deðdiðinden beri tenin
Aklýmýn bir yaný hep senle

Yüzümü elinle silmene muhtacým
Deyip önünde küçük düþsem de
Ben böyleyim

Sesini kaç gündür duyamadým
Niye hala aramadýn
Deyip önünde küçük düþsemde

Seviyorum deyip yalvarmam lazým
Ölüyorum deyip aðlamam lazým
Hemen gel seni geri almam lazým


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.