HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

221stanbul benden b252y252k - Yalin

Play Video Music Play
Lyric: »
Ýstanbul Benden Büyük lyrics

Ýstanbul Benden Büyük lyrics

Ne güzel geçiniyorduk
Bize ne oldu böyle
Hep beraber aðlýyorduk
Bize ne oldu söyle

Okudum birer birer
Yazdýðýn notlarý
Hep ayrýlýðý söyler
Hep bir kaçýþ satýrlarý

Ýstanbul benden büyük
Onla baþa çýkamam
Küçücük ellerimle
Seni geri alamam
Sessiz tatsýz çaresiz kaldým


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.