HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

meu lugar - Yakoi

Play Video Music Play
Lyric: »
Meu Lugar lyrics

Meu Lugar lyrics

Ele nÃo desistiu

Morreu pra ti salvar

Venceu a morte e o inferno

Là no cÃu à o seu lugar

Antes que venham os maus dias

Construa sua habitaÃÃo

Sobre a rocha que à Jesus

E nÃo tenha medo nÃo

Eu vou me levantar

Parado nÃo vou ficar

Eu vou me levantar

Là no cÃu à o meu lugar


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.