HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

gratidao - Yakoi

Play Video Music Play
Lyric: »
Gratidao lyrics

Gratidao lyrics

Encontro abrigo em teus braÃos

Encontro refÃgio em ti

Tu Ãs maravilhoso, Grande e poderoso

Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus (2x)

GratidÃo GratidÃo Aceita a minha GratidÃo

Me ajudou, Me libertou

Em momentos que da vida precisei (2x)

Obrigado Obrigado Jesus


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.