HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pj in the streets - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Pj In The Streets... lyrics

Pj In The Streets... lyrics

Straight ahead what is there?
My brother and sister and I
trying to make some sense of this
it's just a fleeting thought though
for there is nothing in our wondering
night in night out love begins and love ends
the red sun rises
sadness is still in point
my royal name is Cyrus the selfish
and yours Panic in the streets of London
listen when the baby calls your name
and don't act as if you didn't know...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.