HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

buzz saw - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Buzz Saw lyrics

Buzz Saw lyrics

Daniella,
don't say be tender first
and don't say teach me
before you get tied up for your first time

I'm not like that
I'm not so good you will want to
run away for us

your black hair is like black hair
mine I promise is a jerk's hair
your acne is like a pearl
mine I swear is a brimstone

I'm not like that
how is it you thought I might be?

I'm not like that
I'm not like that
all I'll recall of you:
a sturdy tongue like a blistered toe


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.