HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

poe poe - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Poe Poe lyrics

Poe Poe lyrics

Take your parents credit cards
Buy a bunch of crap that you dont need
And will never ever use
Your mom and dad are out of town
And they trust you implicitly
A rubber chicken for the mail man
Is on your horizon

And there is nothing
That Id rather do
And there is nothing
That I'd rather do

Your sugar daddys turning 5


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.