HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

luber - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Luber lyrics

Luber lyrics

Luber
I want to hug you
I want to tell your mom to love you

You got your dreams
Theyre about the Birthday Party
Ive got my dreams
Whatever they used to be

Luber
On your birthday
I will answer your 1


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.