HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i luv the valley oh - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
I Luv The Valley, OH! lyrics

I Luv The Valley, OH! lyrics

PREThat's a pill and you've got to take it
That's a pill that you've got to take
I won't rest until you take it
That's a heart that you made
That's a heart and the both of you made it
And I won't rest until I break it
Its l'histoire de la famille
Its l'histoire de la femme
And I won't rest until I forget about it
I won't rest until I don't care
I won't rest until I forget about it
La La La La La La La
That's a razor and you will make a threat
That's a razor make million billion threats
And I won't rest cuz I heard it all before
My behind is a beehive, there's a buzz in my backside
My behind is a beehive and I won't rest
while you break my will
Je taime the valley
Je taime the valley OH!!!
I am an orphan de la valley
And I wont rest until I forget about it
I wont rest until I dont care
LA LA LA LA LA LA LA /PRE


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.