HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

fabulous muscles - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Fabulous Muscles lyrics

Fabulous Muscles lyrics

Break my face in was the kindest touch you
Ever gave
Wrap my dreams around your thighs and
Drape my hopes upon the chance to touch your arm

Fabulous Muscles
Cremate me after you cum on my lips
Honey boy place my ashes in a vase beneath your workout bench

No romance, no sexiness but
A star filled night
Kneeling down before now familiar flesh of your deformed penis
Wigging out before the unfamiliar flesh of my broken neck

Fabulous Muscles
Cremate me after you cum on my lips
Honey boy place my ashes in a vase beneath your workout bench

Fabulous Muscles
Cremate me after you cum on my lips
Honey boy place my ashes in a vase beneath your workout bench


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.