HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bunny gamer - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Bunny Gamer lyrics

Bunny Gamer lyrics

It feels retarded
I wonder if you like me
Will you be there tonight?
Do you mean it when you say what you say?
Fixing up my hair
I want to impress you
Today and everyday
Okay, okay okay
Okay,
So what do you want?
I want to be careless too
So much waiting
So much sitting alone
When you say what you say
It's not what I thought
It's really nothing at all
I'm not who you want
Alright, alright alright?
Alright
Bunny game stand up
Bunny gamer
Where have you been all of my life?
Bunny gamer take me with you
Okay, okay okay
Okay
Bunny gamer sit down
Bunny gamer
Where have you been all night?
Bunny gamer leave me alone
Alright alright, alright
Alright


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.