HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

yellow raspberry - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Yellow Raspberry lyrics

Yellow Raspberry lyrics

no one will eat him
a yellow raspberry
perched on top of the thorn bush
up high and ugly
up high and weird
this minute 20 years ago
your hair looked just as bad
talking nonstop to a little rubber pixie
what has changed when you tell
your doll hello?
more indignant, less recognizable
you became a bag lady's son
beating off non stop
to the escort pages
what has changed when you tell
the cross hello?
you left with some money
more self righteous, less hopeful
up high and ugly up high and ZORP
this minute 20 seconds ago
your face looks just as dumb
singing nonsense to your voice mail
what has changed as you tell
your cactus hello?
more fixated, less relief
you became a faggot
dressed like a bunny
beating off nonostop
to the escort pages
what has changed as you tell
the mirror hello?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.