HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

saturn - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Saturn lyrics

Saturn lyrics

you are my son and i am saturn
do you see it?
this is you and me
i want you to know as youre being eaten
the lights will be on and
that this is you and me

this match and this sheaf of wheat
this twine and your bed
this spark will wake up your skin
this wine will let you live

George, when it comes to bedtime
my sweetness will not go to waste
i will shoot this arrow right up anus and
youll taste what we taste,
i will stab it right through the bottom of your mouth
youll taste what we taste
what you make them taste

[credit : nowie]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.