HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rose of sharon - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Rose Of Sharon lyrics

Rose Of Sharon lyrics

it's light outside
when you finally see
a quiet failure sleeping next to you

don't think
don't try
don't rush away

when i say you deserve less

you try so hard to be as sweet as you can for me
but i don't see you for who you are
rose of sharon in my failing light
ringless finger
pretend you don't know how you stand it
cause you know you are nobody

don't think
don't try
don't rush away

you try so hard to be as sweet as you can for me
but i don't see you for who you are
rose of sharon in my failing light


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.