HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

muppet face - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Muppet Face lyrics

Muppet Face lyrics

should i treasure the red
or treasure the light
the bitter juniper is still food
pull down your pants by the shi'ites
tire my tounge over your gums

oh honey bee
buzz upon me
slip me a note
oh God, what a donkey
it smells like Fallujah
a hammock rod
this shirt clings like dander
this kiss scrapes like rust

tiny, tiny paws covered in the dirt
tiny purring sounds rising like a pike
stabbing my hand a sailor
this last night of ours' pathetic
tiny, tiny paws turning into dust
tiny shining eye, rolling like a die
casting my fate to the gristmill
this last night of ours
finally i'm surprised

oh, tuck away those acient jugs of yours
reaquainted with the brush of a skinflake
cooped up between a jerk and a hard place
you sight your eye off the tip of your gun

tiny, tiny paws covered in the dirt
tiny purring sounds rising like a pike
stabbing my hands like a savior
this last night of ours forever
tiny, tiny paws tunring into dust
tiny shining eye, rolling like a die
casting my faith to the wayside
this last night of ours
finally i'm surprised


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.