HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

don diasco - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Don Diasco lyrics

Don Diasco lyrics

good god baby
ladys high
baby aping full on high

i cross my heart all the time
its always the same
nothing happened
i cross my wrist now you shut up
its always the same
nothing happened

miya
jailbird
softy sigh
miya who cried
secret sigh


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.