HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

anne dong - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Anne Dong lyrics

Anne Dong lyrics

grab my face
as hard as it's funny to you
while i pretend
im your real dad
how is anne's cough today miss sheryl
i pretend to ask
a daughter who i bug
and can only stand to be around me for about 30 seconds
but whose picture i wear
in a pin inside my coat
so, who is this picture
thats you anne
youre not coming to my birthday
oh, i know


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.